Veilig wonen

Veiligheid als thema in de week van de psychiatrie 2007 

In het verlengde van dit thema heeft het Basisberaad Rijnmond, op verzoek van de Stichting Rijnmondse Hofjes, een workshop georganiseerd om van de kant van mogelijk toekomstige bewoners van een hofje inbreng te ontvangen omtrent veiligheid en wonen.

1

Organisatie, leden basisberaad

In de stichting ‘Rijnmondse Hofjes' bundelen Rotterdamse instellingen de krachten om huisvesting te realiseren voor mensen met een chronisch psychiatrische aandoening.
Rijnmondse Hofjes wil rond 2010 in totaal 500 veilige één- persoonswoningen hebben gerealiseerd die aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

De Stichting formuleert deze kwaliteitseisen, geeft een keurmerk af en brengt partijen bij elkaar die de woningen willen exploiteren en/of de toekomstige bewoners willen begeleiden. 

De Rijnmondse Hofjes gaan bestaan uit  woningen waar mensen zelfstandig kunnen wonen. Iedere woning zal bestaan uit een eigen woonkamer, slaapkamer, keuken, douche, toilet, een eigen voordeur en een eigen brievenbus. De woningen zullen gegroepeerd rondom een hofje en ieder hofje telt, afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden 20 tot maximaal 25 woningen. In ieder hofje is een gemeenschappelijke ruimte aanwezig voor het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en er is een ruimte aanwezig voor begeleidend personeel. De verschijningsvormen van de hofjes zijn zeer divers en worden vooral bepaald door de plaatselijke mogelijkheden om een hofje te realiseren. Er zullen Hofjes worden gerealiseerd in een landelijke omgeving maar ook in een stedelijke omgeving. De hofjes zullen altijd worden gekenmerkt door eigenheid, bewoners hebben hun eigen woning, door geborgenheid en door veiligheid. Veiligheid. 

De workshop rondom veiligheid en wonen heeft plaatsgevonden in het  dagactiviteitencentrum "Het Nieuwe  Spoor" te Rotterdam.

2

Na een welkom door Marianne van Duijn, directeur Ketenzorg van Bavo Europoort worden aanwezigen uitgenodigd in woord en beeld uit te drukken wat voor hen ‘Veilig Wonen' inhoudt.

3 

Na het welkomstwoord gaat iedereen aan de slag.

4 

Een rondgang langs de hard werkende deelnemers leverde niet alleen mooie beelden op. In gesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Omgeving

Iedereen wil een veilig gevoel hebben in/over de omgeving van zijn/haar woning. Voor sommige betekent dit spelende kinderen, prettige mensen, een rustige buurt, goede, rustige buren. Een ander wil klimop aan buitenmuur, tegen inbrekers en voor groen. Weer een ander brengt het in vragende vorm:

5 

‘Kan ik bij jou terecht?'Contact met andere mensen kunnen maken, een beetje op elkaar kunnen letten.

Sommigen hebben een zeer grote behoefte aan natuur in de buurt, een bos of een rustig park. Om daarin te kunnen wandelen en tot rust te kunnen komen.

6 

Privacy

Iedereen wil sloten op de deuren. Een iemand zou ook wel camera's rond zijn woning willen hebben. Om rondom de woning te kunnen kijken en te zien wie eraan komt.

Over voordeur. Iedereen wil kunnen zien wie voor de deur staat, spionnetje of videosysteem.

7 

Over ramen. Iedereen wil wel uitkijk en (zon)licht, maar niet gezien worden, geen inkijk. Bijvoorbeeld door hoge ramen aan de straat/stoepzijde. Een klein raam in slaapkamer.

Vele willen wel contact hebben met buiten, maar niet met voorbijgangers. Bijvoorbeeld door openslaande deuren naar eigen tuin. Vanuit de keuken zicht op de tuin kunnen hebben. Vanuit de huiskamer uitkijken op tuin/groen, dit geeft rust.

Over tuin. Besloten tuin.

Eigen stukje tuin en gezamenlijke voortuin.

Geluid

De meeste geven aan geen/weinig geluid van buren te willen horen. Iemand geeft aan om in verband met het geluid liever geen bovenburen te willen hebben.

8 

Overige reacties

Sommige geven aan ruimte nodig voor bergruimte en/of hobby's. Een fietsenhok is ook belangrijk "hoe vaak mijn fiets wel niet is gestolen".

Ook blijkt de mogelijkheid van een gestapeld hofje, voor in de stad. Hofje betekent voor en achter, en/of links en rechts, gestapeld is boven en beneden.

9 

Over veiligheid, het centrale thema in de week van de psychiatrie, zeggen een aantal aanwezigen,

Veiligheid betekent voor mij:

 • dat je altijd bij iemand terecht kan;
 • dat het hofje 's avonds na een bepaalde tijd sluit;
 • dat bepaalde zaken - waar je niet altijd aan denkt - voor je geregeld worden (financiën, medicijnen)
 • dat er een beetje op je gelet wordt;
 • dat je als je eens in crisis raakt, niet gelijk alles kwijt raakt, je huis enzo);
 • dat je een praatje kunt maken met elkaar maar ook de deur dicht kunt doen, wanneer je niemand wilt zien;
 • dat er geen dealers in het Hofje komen;
 • dat je hulp kunt krijgen, wanneer er dingen stuk gaan, wordt het sneller gemaakt;
 • dat ik minder risico loop om alles kwijt te raken, wanneer ik manisch wordt;
 • dat ik een buurman misschien als contactpersoon op m'n crisiskaart kan zetten;
 • dat ik een huisje kan kopen in een omgeving die op mijn problemen is aangepast;
 • dat ik niet in een inrichting hoef te wonen

Na een paar uur werken nadert de workshop haar einde is het tijd om de resultaten te presenteren. Niet iedereen wil met zijn / haar product in beeld gebracht worden maar enkelen geven graag een toelichting op wat ze hebben gemaakt.

10 

Geen bovenburen

11 

Veel groen

12 

Ruimte voor hobby's

13 

Geen inkijk / veel sloten

14

15 

De gehele productie

De afronding van de workshop is tevens het moment waarop de website van de Stichting Rijnmondse Hofjes officieel de "lucht "in gaat.

16

Jeen Woudwijk, projectleider bij de Stichting Rijnmondse Hofjes verricht deze handeling en dit is tevens het moment waarop hij alle aanwezigen hartelijk bedankt voor hun inzet.

Met speciale dank aan het basisberaad rijnmond, in het bijzonder  Ernest Smit, Iet Kleijen, Marian Gongriep en Niki Schipper wordt de middag afgesloten.

Zoals eerder vermeld zullen de uitkomsten van de workshop worden gebruikt om de kwaliteit van de hofjes woningen zo goed als mogelijk af te stemmen op de wensen eventueel toekomstige bewoners.

BasisberaadMaasdeltagroepBavo EuropoortDeltaFlexibel WonenPameijer
Deze website is ontwikkeld door Buro26