Het idee achter de Rijnmondse Hofjes

De Stichting Rijnmondse Hofjes is opgericht om huisvesting te realiseren voor mensen met een chronisch psychiatrische aandoening.

De Stichting Rijnmondse Hofjes gaat de huisvesting niet zelf exploiteren maar formuleert kwaliteitseisen, geeft een keurmerk af en brengt partijen bij elkaar die de woningen willen exploiteren en/of de toekomstige bewoners willen begeleiden. 

De Rijnmondse Hofjes gaan bestaan uit  woningen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, iedere woning bestaat uit een woonkamer, keuken, slaapkamer, douche, toilet en een eigen voordeur. De woningen zijn gegroepeerd rondom een hofje en ieder hofje telt, afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden 20 tot maximaal 25 woningen. In ieder hofje is een gemeenschappelijke ruimte aanwezig voor het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en er is een ruimte aanwezig voor begeleidend personeel.

De verschijningsvormen van de hofjes zijn zeer divers en worden vooral bepaald door de plaatselijke mogelijkheden om een hofje te realiseren. Er zullen Hofjes worden gerealiseerd in een landelijke omgeving maar ook in een stedelijke omgeving. De hofjes zullen altijd worden gekenmerkt door eigenheid, bewoners hebben hun eigen woning, door geborgenheid en door veiligheid.  

De Rijnmondse Hofjes zijn bestemd voor mensen uit de Rijnmond. De hofjes zullen in de Rijnmond worden gerealiseerd. Waar realisatie in de Rijnmond niet mogelijk is zal worden uitgeweken naar andere, wenselijke, locaties.

De Rijnmondse Hofjes zijn gelieerd aan de Stichting Huisjes

BasisberaadMaasdeltagroepBavo EuropoortDeltaFlexibel WonenPameijer
Deze website is ontwikkeld door Buro26